READ RECAPS
WHEN 18-19 April, 2018
WHERE İstanbul, Türkiye Fairmont Quasar Istanbul

İşinizde daha iyi sonuçlar elde etmek mi istiyorsunuz? Sürdürülebilir Markalar Konferansı, inovasyonu yönlendiren, yeni iş ve marka değeri sunmak için çevresel ve sosyal amaçları kullanan önde gelen küresel marka liderlerinin buluşma noktasıdır.

Redefining the Good Life

Dünyada değişen tüketici taleplerinin 21. yüzyıl ekonomisini nasıl değiştirdiğini keşfedin. Markanızı güçlendirirken pozitif sosyal etki yaratmanıza yardımcı olacak yeni araştırma ve uygulama örneklerinden faydalanın.

Değişimin Liderlerinden İlham Alın

Sürdürülebilir Markalar, yalnızca fikir çeşitliliği sunmakla kalmayıp iş dünyasında başarı odaklı sonuçlara yönlendiren küresel düşünce liderleri ve profesyoneller ile markaları buluşturuyor. 1 milyondan fazla profesyonel ile dünyanın en büyük global markaları, sosyal girişimcileri, sivil toplum kuruluşları, yatırımcıları, akademisyenleri ve diğer paydaşları temsil eden ve destekleyen değişimin liderlerini bir araya getiren en büyük buluşma.

SB'18 Istanbul'da Neler Olacak ?

MARKA STRATEJİSİ

Marka liderleri, bir yandan tüketicinin ve diğer paydaşların değişen beklentilerine cevap verirken; bir yandan da markanın güçlü yanlarını geliştirerek şeffaf ve sürdürülebilir markaları nasıl inşa ediyor?

İLETİŞİM

Markaların sürdürülebilir iş modeli hakkında etkili ve şeffaf sonuçlar elde etmek için iletişimi nasıl yönetmek gerekir? Toplumsal olarak davranış değişimi nasıl sağlanır?

İNOVASYON ve TASARIM

İlham alarak, tasarım becerileri ve bakış açılarını nasıl geliştirebilir; iyi ürün ve hizmet tasarımı sayesinde günümüzün en önemli ihtiyaçlarını nasıl çözebilirsiniz?

TEDARİK ZİNCİRİ

Tedarik zinciri aksaklıklarını önlemek için, verimlilik ve katma değer adına yeni işbirliklerine ve çözümlere nasıl ulaşabilirsiniz?

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE ETKİLER

Dünya çapındaki tüm tüketicilerin markalardan ne istediği konusunda yol gösterecek; kısa ve uzun dönemde başarı getirecek yöntemleri nasıl keşfedebilirsiniz?

SOSYAL ETKİ

Sosyal sorunları kollektif bir biçimde ortadan kaldırarak, bireysel ve toplumsal refahı arttıracak yolları hasıl bulabilirsiniz?

Fairmont Quasar Istanbul

Boğaz’ın yamaçlarında yükselerek bir yandan yüzyıllara yayılan bir tarihi izlerken diğer yandan da modern İstanbul silüetindeki yerini alan Fairmont Quasar İstanbul, Fairmont tarzını ve ayrıcalıklarını, İstanbul’a getiriyor. Dünyanın en çok konuşulan şehirlerinden birinin tam kalbinde, köklü bir tarih, olağanüstü bir konaklama tecrübesi ile bir araya geliyor

Principal Sponsorlar
Premier Sponsorlar
Major Sponsorlar
Supporting Sponsorlar
Research Partners
Experience Hubs

#SB18Istanbul'u Kendi Ağınızda Paylaşın