Hakkında

Sürdürülebilir Markalar Platformu

Dünyada sürdürülebilir markaları bir araya getiren bu topluluğun amacı; sürdürülebilirlik için yeni bir iş anlayışı ve marka değeri oluşturmak ve buna ilham vermektir. Sürdürülebilir Markalar, etkinlikler, kurumsal network ağı ve dijital platformlar aracılığıyla katılımcılarına dürüst ve etkili bir diyalog kurabilecekleri işbirliğine dayalı bir ortam sağlar. Platformun odak noktası, küresel markaların rekabet dışı işbirlikleri ve köklü yenilikler ile geniş çapta sistematik değişiklikler yapabilmesi, geleceği yönlendirebilmesidir.

Play Video

Redefining the Good Life – İyi Yaşamı Yeniden Tanımlamak

Etkin sosyal ve çevresel baskıların, küresel iş dünyası ve marka liderlerini olumlu bir değişim yaratma yolunda teşvik ettiği günümüz koşullarında Sürdürülebilir Markalar topluluğu bu değişime kılavuzluk ediyor.

Sustainable Brands Istanbul – Sürdürülebilir Markalar Konferansı, Mayıs 2017’de başlatılan küresel girişimin izlerini sürdürerek toplumsal beklentilerin markaların müşterileri için değer yaratma biçimlerini nasıl değiştirdiğine ışık tutuyor. 18-19 Nisan 2018’de İstanbul’da bir araya gelecek marka liderlerinin günümüzün değişen toplumsal ihtiyaçları karşısında başarılı olabilmek adına işletmelerin üzerine düşen rolleri tartışacağı Sürdürülebilir Markalar Konferansı’na katılımınızı bekliyoruz.

Sürdürülebilir Markalar Deneyimi

Markalar, iş dünyasını ve toplumu gelişen bir geleceğe yönlendirmek için benzersiz bir konuma sahiptir. Bu doğrultuda Sürdürülebilir Markalar Konferansı, katılımcılarına ekonomik başarıya ulaşmada izlenen iş modellerinin yeni düşünce yapısı ile nasıl şekillendiğini ve değiştiğini gözlemleme ve deneyimleme imkânı verir.

Sürdürülebilir Markalar® , fikir, kavrama ve eyleme geçme ile desteklenen dönüşümcü liderliğe olanak vermek adına katılımcılarına en ideal ortamı sunar ve bunun yanında paylaşılan değerin yeni biçimlerini yaratmada gerekli olan araçları ve iş ortaklarını bulmanıza imkân sağlar. Bütün sistemi gözler önüne seriyor, kişisel varsayımlara meydan okumaya istekli olan iyimser bir topluluk bir araya getiriyoruz.