Mac Macartney

Macartney iki dünyayı bir araya getiriyor – hayata duruşu, bağlılığı ve saygıyı vurgulayan eski dünya görüşü ile 21. yüzyılın zorlukları ve fırsatları.

Liderlik danışmanı olarak yirmi beş yılı aşkın deneyime sahip olan Macartney, Birleşik Krallık, Polonya ve Rusya’da liderlik temelli sosyal girişim olan Embercombe’yi kurdu.

Güney Afrika, Mozambik, Kenya, Hindistan ve İngiltere’de çeşitli profesyonel kurumlar, hükümet ve sivil toplum kuruluşları ile çalışmıştır.

2016’da Macartey “liquid school”u kurdu. Kurumlarda değerlerin önderlik ettiği liderliğin gelişmesi ve kar elde etmenin yanı sıra değer yaratmak için öncü teknolojiyi yenilikçi metodojilerle birleştirdi.


Related Sessions

View full schedule