Levent Bilgin

Borsa İstanbul

Borçlanma Araçları Endeksleri Servisi Yöneticisi

 

Levent Bilgin, Borsa İstanbul’da Borçlanma Araçları Endeksleri Servis Yöneticisidir. Bankacılık sektöründe başladığı iş hayatına, 20 yılı aşkın bir süredir sermaye piyasasında devam etmektedir.

Standart pay endekslerinin yanısıra, Risk Kontrol endeksleri, Kaldıraçlı ve Kısa endeksler ve Borçlanma araçları endekslerinin geliştirilmesinde ve Nasdaq’la yürütülen Bistech projesinde aktif görev almıştır.
Borsa İstanbul’da 2010 yılından beri BIST Sürdürülebilirlik Endeksi çalışmalarını da yürütmektedir. Endeks, Borsa İstanbul’da işlem görmekte olan ve sürdürülebilirlik performansı yüksek şirketlerin fiyat değişimlerini yansıtmaktadır.

Levent Bilgin, İstanbul Üniversitesi, Sermaye Piyasası ve Borsa programında Yüksek Lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nde Lisans derecesine sahiptir.


Related Sessions

View full schedule