Eray Yüksek

Fütüristler Derneği

Fütürist, Stratejist ve Dijital Dönüştürücü

@erayyuksek

 

30 yılı aşkın sürede çeşitli endüstrilerde kurumların marka, farklılaşma, yaratıcı, inovatif olmaları projelerinin başlatılması ve şekillenmelerinde yol almıştır. Dönüşüm, strateji, teknoloji ile işi buluşturma, geleceği anlama, senaryolar üretme ve istenilene ulaşma konularında liderlik, koçluk görevlerini üstlenmiştir.

Avrupa’nın gelişmiş ülkelerinde IBM firmasının işinin sürekliliğini sağlamak için üst seviye görevler üstlenmiştir. IBM Türk’ün hizmet organizasyonuna dönüştüğü yıllarda yaptığı Genel Müdürlük görevi sırasında büyüme ve pazar payları rekor artışlar göstermiştir. Başkanlık Yardımcılığı dönemde yeni pazarlar ve yeni ülkeler IBM dünyasına katılmıştır. Fütüristler Derneği Başkanlık görevini üstlenmekte, kurumlar, girişimciler ve gençlere iyi bir gelecek üretebilmeleri için destek vermektedir.


Related Sessions

View full schedule