Andreas Kicherer

BASF

Sürdürülebilirlik Stratejisi Direktörü

 

Andreas, son 20 yıldır sürdürülebilirlik ile ilgili çeşitli görevlerde bulundu. Atık yakımında çevre mühendisi olarak başladı. BASF’de çevre verimliliği ve sosyo-ekonomik verimlilik analizleri (SEEbalance) yaparak sürdürülebilirliğe dayalı yeni iş modelleri geliştirdi. Yenilenebilir hammaddelerle kimyasal üretmek için yenilikçi bir kütle denge yaklaşımı çalışmasına başladı.

Farklı sektörlerden şirketler ile sürdürülebilirlik danışmanlığı projelerinde çalıştı. Gerçek pozisyonunda, sürdürülebilirlik pazarının ihtiyaçlarına dayalı karmaşık portföyleri analiz etmek ve yönlendirmek için BASF’de Sürdürülebilir Çözüm Yönlendirme’yi birlikte geliştirdi ve uyguladı. Andreas, farklı uluslararası medyada 50’den fazla yayından sorumluydu ve sürdürülebilirlikle ilgili çeşitli iç ve dış ödüller aldı.


Related Sessions

View full schedule