İnovasyonu Düşünmeden Önce Milenyum Beynini Keşfe Çık

Location: Fuji Balo Salonu Date: 21 04 2017 Time: 3:50 pm - 5:00 pm Kıvılcım Kayabalı