SB’17 İstanbul Hakkında

Markaların geleceği şekillendirmede oynadığı rolü anlamaya ve onlara güç kazandırmaya odaklanmış Sürdürülebilir Markalar, öğrenip eyleme geçme ilkesiyle hareket eden uluslararası bir platformdur. Geleceği şekillendiren, dünya ekonomisini sürdürülebilir bir ekonomiye doğru dönüştürmek ve dünyanın gelişen daha parlak bir geleceğe doğru ilerlemesini sağlamak amacıyla oluşturulan Sürdürülebilir Markalar® Küresel Platformu (Sustainable Brands) markalar ve tüm paydaşlarını Boston, San Diego, Kopenhag, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Barselona, Cape Town, Bangkok, Kuala Lumpur, Sydney, Tokyo ile birlikte İstanbul’da da bir araya getiriyor.

Büyüyen Uluslararası Platform

Bu anlamda Sustainable Brands, geleceğin daha iyi markalarını inşa etme konusunda hemfikir olan marka yöneticilerini bir araya getiren ve onlara kendi aralarında ve paydaşlarıyla güçlü işbirlikleri kurmalarına yarayacak bir network kurma olanakları sağlar.

Sürdürülebilir Markalar Platformu olarak Sustainable Brands Istanbul’u; farklı perspektif ve disiplinlerden kişilerin birbirleriyle iletişimde olmalarını sağlamak; tüm paydaşların iyimser ve işbirlikçi bir ortamda buluşmalarını sağlamak ve geleceğe dönük yeni adımların neler olduğu konusunda ortak bir vizyon yaratabilmelerini teşvik etmek amacı ile gerçekleştiriyoruz.

Amacımız

Sürdürülebilir markaların bir araya gelmesini sağlayan bu platform ile amacımız, sürdürülebilirlik için yaratıcılık, İnovasyon ve net pozitif etki yaratma konusunda günümüzdeki liderlik anlayışını kuvvetlendirmek; iş dünyası liderlerini daha sürdürülebilir markalar yaratmak için bilinçlendirmektir.

Hedefimiz mevcut ekonomiyi; şirketlerin çevresel ve sosyal etkilerini yöneten sürdürülebilir iş modelleri uyguladığı ve paydaşlarını düşünen, sürdürülebilir gelecekte daha etkili bir rol oynamaya yönelterek büyütmektir.

Sustainable Brands 2016 Istanbul buluşmasına siz de gelin ve buluşmanın sonunda gerçek değişimi yönetmek için ilham alın; şirketinizde harekete geçmek için gerekli donanımı kazandığınızı ve yeni bulduğunuz partnerler ile işbirliği yapmak ve uzun ve kısa vadede iş dünyasındaki başarı için çığır açacak yenilikleri teşvik etmekte ne kadar istekli olacağınızı hissedin.Dünyayı daha iyi markalar ile yeniliyoruz…

http://www.sustainablebrands.com/